Dětský klub

• v provozu od roku 2012 taková jiná družina pro školáky
• od 3.9.2018 bez věkového či jiného omezení
• pro školáky základních škol, které již nemohou a nebo nechtějí využívat družinu ve škole
• provoz každý všední den pondělí až čtvrtek 12.00 - 17.30 hod., pátek 12.00 - 17.00 hod.
• možnost výběru všech dnů v týdnu nebo jen některých, časově podle potřeby
• o děti se stará stálá vychovatelka
• dohled nad domácími úkoly
• tematické programy během celého roku

Smajl - Computer

• pro vstup do klubu je nutná registrace na celý školní rok
• při každém vstupu je školák zapsán do knihy návštěv. Zapisuje se příchod a odchod z klubu.
• Dětský klub nesupluje školu. O děti pečujeme, hrajeme si, tvoříme a necháme prostor i pro vlastní činnost.
• děti mohou do klubu docházet samy, odcházet dle potřeby

Kapacita dětského klubu je omezena, děti jsou přijímány na základě podané přihlášky.

Ceník:

• docházka dítěte 4x - 5x v týdnu 700 Kč/měsíčně
• docházka dítěte 3x a méně dnů v týdnu 500 Kč/měsíčně

Jak přihlásit dítě do dětského klubu:

1. Přihláška
V případě zájmu o Dětský klub Letnice je třeba vyplněnou přihlášku odevzdat na recepci Letnice během otevírací doby (všední den 12,00 - 17,00 hod.). Přihlášku si můžete stáhnout k vytištění nebo vyzvednout přímo v Letnici.

Přihláška do dětského klubu 2018/2019

Provozní řád

V případě zájmu se můžete přijít osobně do klubu podívat.
Přihlašování do dětského klubu je možné v průběhu celého roku. V případě plné kapacity, budete zařazeni na čekací listinu.

2. Rozhodnutí o přijetí
Následně obdržíte informaci o přijetí dítěte, případně o zařazení dítěte na čekací listinu.

V případě přihlášení na konci června, na další školní rok, o přijetí dětí se rozhoduje dle následujících kritérií do 30.8.
V případě přihlášení na začátku září, o přijetí dětí se rozhoduje do 7.9.

V případě přihlášení v průběhu školního roku, záleží na volné kapacitě.

Pro přihlášení do dětského klubu musí být splněny tyto podmínky:
Dítě musí navštěvovat základní školu (včetně přípravného ročníku)

Kritéria rozhodující pro přijetí dítěte:
• přednost mají děti, které již dětský klub v předchozím roce navštěvovaly
• datum přijetí přihlášky
• celotýdenní pravidelná docházka, následně nepravidelná docházka
• kapacita dětského klubu
• seznam čekatelů – tzv. náhradníci s podanou přihláškou mají přednost
• požadovaný termínu nástupu

Na přijetí dítěte do dětského klubu není právní nárok.

3. Další postup
Pokud bude Vaše dítě přijato do dětského klubu, je třeba vyplnit následující dokumenty. Dokumenty Vám budou zaslány společně s rozhodnutím o přijetí na email nebo k vyzvednutí na recepci.
- Smlouva péče o dítě
- Dotazník - Informace o dítěti
- Provozní řád dětského klubu Letnice
Tyto dokumenty je třeba odevzdat s nástupem dítěte do dětského klubu.

Jak se chováme v klubu:

  • V klubu je zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek, stejně tak je zakázán vstup pod vlivem těchto látek.
  • Je zakázáno nošení nebezpečných věcí do klubu.
  • V klubu se nemluví vulgárně, je nepřípustná šikana, slovní či fyzické napadání, jakákoliv forma diskriminace, násilí, krádeže, poškozování cizích věcí apod.
  • Vybavení klubu slouží všem. Nikdo jej nesmí ničit. V případě poškození věci musí uživatel poskytnout adekvátní finanční náhradu, případně uvést věc do původního stavu.
  • Jsou zde zachovávána pravidla slušného chování. Je nutné poslouchat pokyny pracovníka klubu.
  • Návštěvníci klubu jsou povinni udržovat pořádek a dodržovat hygienická pravidla. Vstup je možný po přezutí nebo v ponožkách.
  • Děti mohou v klubu využívat hračky, fotbálek, stolní hry, herní pomůcky. Používání mobilních telefonů je omezeno.
  • Jakékoliv podněty je možné konzultovat s vychovatelkami.
  • Pokud dětí nedodržují pravidla, může vychovatelka klubu návštěvníka vykázat. Při opakovaném porušení pravidel může být zrušeno členství v klubu až na 1 rok.