Taková jiná družina

 • Dětský klub je určen pro děti navštěvující 1.stupeň základní školy v Letňanech.
 • Otevřen je každý den 6.30 - 7.50 a 11.30 - 18.30 hod. a o víkendech dle naplánovaných akcí.
 • Pro vstup do klubu je nutná registrace.
 • Při každém vstupu je návštěvník zapsán do knihy návštěv. Zapisuje se příchod a odchod z klubu.
 • Vychovatelky s dětmi vypracovávají domácí úkoly.
 • Po celý rok je připraven tématický program, tvoření, hry.

Smajl - Computer

 • Dětský klub nesupluje školu. O děti pečujeme, hrajeme si, tvoříme a necháme prostor i pro vlastní činnost.
 • Děti mohou do klubu docházet samy nebo je můžeme vyzvedávat ze školy.
 • Součástí služeb klubu je doprovod dětí na zájmové kroužky. Doprovody jsou pouze pro registrované děti 1x - 3x týdně. Na základě zájmu a přihlášených doprovodů na kroužky. Doprovody na kroužky se upřesňují v průběhu září. Samotné doprovody od října.
 • Nezodpovídáme za děti v případě, že mohou odcházet samy, po opuštění klubu.

Provozní řád klubu:

 • V klubu je zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek, stejně tak je zakázán vstup pod vlivem těchto látek.
 • Je zakázáno nošení nebezpečných věcí do klubu.
 • V klubu se nemluví vulgárně, je nepřípustná šikana, slovní či fyzické napadání, jakákoliv forma diskriminace, násilí, krádeže, poškozování cizích věcí apod.
 • Vybavení klubu slouží všem. Nikdo jej nesmí ničit. V případě poškození věci musí uživatel poskytnout adekvátní finanční náhradu, případně uvést věc do původního stavu.
 • Jsou zde zachovávána pravidla slušného chování. Je nutné poslouchat pokyny pracovníka klubu.
 • Návštěvníci klubu jsou povinni udržovat pořádek a dodržovat hygienická pravidla.  Vstup je možný po přezutí nebo v ponožkách.
 • Děti mohou v klubu využívat počítace - internet, hry. Užívání počítačů upravuje dotazník, který je součástí smlouvy.
 • Při používání počítače po dobu delší než 1 hodinu je třeba udělat 30 minutovou přestávku.
 • Jakékoliv podněty je možné konzultovat s vychovatelkami.
 • Pokud dětí nedodržují pravidla, může vychovatelka klubu návštěvníka vykázat. Při opakovaném porušení pravidel může být zrušeno členství v klubu až na 1 rok.