Lenka Rozporková – aktivní maminka

Lenka vystudovala vyšší odbornou školu pedagogickou a pracuje v mateřské školce. V současné době je na mateřské dovolené.

Dříve se také věnovala práci pro Český červený kříž. Tato záliba jí zůstala, a tak již několik let jezdí na tábory Kazimírka jako zdravotnice a zástup hlavase.

Ráda hodně času tráví v přírodě, něco vyrábí a tvoří, a když zbývá alespoň trošku času, vyplňuje ho četbou.

Zdravotnici Lenku můžete potkat jako aktivní maminku Letnice a děti ji mohou potkat, jak na zimních, tak letních táborech. Pro svůj humor a dokonalý přístup, který pomůže nejednomu stýskacímu dítku, ji mají děti moc rády.