Mateřské centrum a dětský klub

Mateřské centrum Mateřské centrum bude místem setkávání kojenců, batolat i dětí předškolního věku a jejich rodičů. Místem kde si děti mohou hrát, účastnit se kroužků, rozvíjet a maminky či tatínci (také prarodiče) seznamovat, vyměňovat zkušenosti, vzdělávat se. Místem kde mohou rodiče aktivně trávit volný čas se svými dětmi.   Mateřské centrum bude fungovat převážně v dopoledních hodinách, občas i odpoledne. V rámci mateřského centra nabídneme tyto aktivity:
 • volná herna
 • Miniškolička
 • pravidelné kroužky pro rodiče s dětmi, pro děti: Cvičení rodičů s dětmi, Hudební kroužek
 • pravidelné aktivity pro rodiče na mateřské dovolené: Počítačový kurz, Cvičení pro těhotné
 • jednorázové akce
 • hlídání dětí
 • poradna pro děti
 • poradenství pro rodiče
 • besedy, přednášky
 • Bazárky oblečení
Informace o Dětském klubu Letnice budeme průběžně doplňovat. Vše je teprve ve fázi přípravy. Konkrétní nabídku najdete začátkem září 2012, kdy se budeme moct přihlašovat. V září také proběhne týden otevřených dveří.   Dětský klub Dětský klub bude nabízet bezpečný prostor dětem školního věku k setkávání se s vrstevníky, možnost smysluplného a aktivního trávení volného času i specifické služby, odbornou pomoc, poradenství, kroužky a veškerou aktuální nabídku aktivit sdružení Kazimírka. Dětský klub působí jako primární prevence před nežádoucím chováním a nabídne dětem možnost individuálního rozvoje.   Dětský klub bude fungovat v odpoledních hodinách a o víkendech. V rámci dětského klubu nabídneme tyto aktivity:
 • volná počítačová místnost a volná herna
 • workshopy
 • pravidelné zájmové kroužky: Moderní yoyování, Žonglování, Tvořivá dílna, Stolní hry, Počítačový kroužek, Táborová kytara, Flétna, Tvůrčí psaní/Novinář, Dramatický kroužek, Turistický oddíl, Klub moderní dívky, Junior zumba, Junior aerobik
 • další činnost Kazimírky: příměstské tábory, letní, zimní, podzimní tábory
 • jednodenní výlety za kulturou, historií a zábavou