Informace

Letnici, dětský klub a mateřské centrum provozuje a vede nezisková organizace Kazimírka z.s.

Nezisková organizace Kazimírka se sídlem v Praze 9 – Letňanech působí od roku 2004.

Činnost Kazimírky:

  • pořádání dětských táborů a pobytových akcí pro rodiče s dětmi – od roku 2004
  • pořádání zájmových kroužků, výletů, akcí, dětských dnů – od roku 2005
  • provoz Letnice – mateřského centra a dětského klubu – od roku 2012
  • provoz Coworkingového centra – v roce 2015 – 2016

Naším hlavním cílem jsou především spokojené děti a rodiče.

Celý článek...

Lenka Kubištová – vedení Letnice a Kazimírky

lenka_kubistovaJe vedoucí Dětského klubu Letnice – mateřského centra a dětského klubu. Maminkou dvou holčiček. Vystudovala bakaláře na vysoké ekonomické škole. Je jednatelkou organizace Kazimírka z.s., která Letnici provozuje. Dříve pracovala jak v komerčním, tak neziskové sféře. Také v Klokánku – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Držitelka certifikátů Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy – Hlavní vedoucí tábora, Instruktor lyžování, a Červeného kříže Zdravotník zotavovacích akcí. Absolvovala kurz komunikačních dovedností “Respektovat a být respektován”.

Zajišťuje vedení Letnice, fundraising, granty, administrativu, přípravu a koordinací akcí a táborů.

Její hlavní zálibou je práce s dětmi, četba, hudba, hra na saxofon, softball.

Celý článek...

Jiří Kubišta – provozní

Vystudoval dopravní průmyslovou školu, dříve pracoval v oblasti automobilového průmyslu. Nyní zajišťuje chod Kazimírky, koordinaci akcí a škol v přírodě.

Pokud je alespoň trochu volného času při péči o své dvě dcery, rád jezdí s rodinou na výlety, lyžuje a jezdí na kole.

12 let se účastnil jachtařského tábora na Dolním Dvořišti z toho 6 let jako vedoucí. Na tento netradiční tábor dodnes vzpomíná. Od roku 2006 působí na táboře Kazimírka jako programový a hlavní vedoucí. Je držitelem certifikátu zdravotníka táborů a instruktora lyžování.

Během roku připravuje akce v Letnici. Připravuje programovou náplň a materiálně-technické zabezpečení.

Celý článek...

Gabriela Kutišová – koordinátorka táborů, asistentka

Vystudovala střední odbornou školu se zaměřením na cestovní ruch a Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.Její největší zálibou je cestování, komunikace v cizím jazyce a její dvě morčata. Ráda čte a hraje deskové hry. Je mistr ve výtvarném umění, nakreslí, vymodeluje, vystřihne či namaluje úplně vše. Je viceprezidentkou v organizaci ESN CZ, která se stará o přijíždějící zahraniční studenty.

Na tábory jezdí již od malička, kdy měla špatnou zkušenost od jiných organizátorů dětských táborů. S táborem Kazimírka se vše obrátilo a nyní si léto bez správného tábora nedokáže představit. S Kazimírkou jezdila nejdříve jako dítě, následně jako praktikantka a oddílová vedoucí, v posledních letech jako programová vedoucí dětských táborů a hlavní vedoucí minitáborů.

V Kazimírce a Letnici pracuje po celý rok, jako administrativní asistentka.

Celý článek...

Eva Peterková – vychovatelka v dětském klubu

V Letnici působí od ledna 2019 jako vychovatelka v dětském klub, účastní se příměstských táborů.

Společně s druhou vychovatelkou tvoří program pro děti.

Má vystudovanou střední Sociální školu a ve svém volném čase ráda tvoří a jezdí na kole.

Celý článek...

Pavla Červená – vychovatelka v dětském klubu

V Letnici je od září 2016 jako vychovatelka v dětském klubu.

Každodenně pečuje o děti, které dětský klub navštěvují.

Dělá s dětmi úkoly, vytváří s druhou vychovatelkou program pro dětí.

Účastní se příměstských táborů.

Má dvě děti a ve volném čase se věnuje dětem ve sboru dobrovolných hasičů.

Celý článek...

Tereza Baštová – recepční

Terka dostudovala gymnázium s humanitním zaměřením a nyní studuje Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jejím koníčkem je hudba, sport – především lyžování, a tanec – zejména zumba a aerobic. Často svůj volný čas tráví procházkami v přírodě a běháním.

Na prvním dětském táboře byla Terka hned s Kazimírkou v roce 2009. Dříve jezdila jako dítě, později jako praktikant a oddílová vedoucí. V létě ji můžete potkat na více táborech, letních pobytových, příměstských a minitáborech rodičů s dětmi. Je neodmyslitelnou součástí týmu. Sama říká, že si bez tohoto tábora nedokáže představit prázdniny.

Celý článek...

Ivona Švédová – aktivní maminka

Narodila se v Jeseníku a vystudovala zde střední hotelovou školu Vincenze Priessnitze. V Letňanech bydlí od roku 2014.

Se synem začala navštěvovat herničku a později vypomáhala i v miniškoličce.

Mezi její záliby patří fotografování a cestování. V létě moc ráda jezdí s dětmi na kole a užívá si přírody. 

Celý článek...

Martina Gáčošová – aktivní maminka

Po studiích na Umělecké a Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a v Plzni se v roce 2012 přestěhovala do Prahy, kde 2 roky pracovala ve Výstavním oddělení Národní knihovny.

Od roku 2014 žije v Letňanech. V roce 2015 se vdala a narodil se jí první syn Lubomír. V roce 2017 se narodil druhý syn Matěj.

Vyrůstala ve sportovní rodině a nyní se snaží s manželem předávat lásku k přírodě a ke sportu i dětem. Společný čas tráví nejraději na kole nebo na pěších výletech. V létě si užívá kempování.

Celý článek...

Lenka Rozporková – aktivní maminka

Lenka vystudovala vyšší odbornou školu pedagogickou a pracuje v mateřské školce. V současné době je na mateřské dovolené.

Dříve se také věnovala práci pro Český červený kříž. Tato záliba jí zůstala, a tak již několik let jezdí na tábory Kazimírka jako zdravotnice a zástup hlavase.

Ráda hodně času tráví v přírodě, něco vyrábí a tvoří, a když zbývá alespoň trošku času, vyplňuje ho četbou.

Zdravotnici Lenku můžete potkat jako aktivní maminku Letnice a děti ji mohou potkat, jak na zimních, tak letních táborech. Pro svůj humor a dokonalý přístup, který pomůže nejednomu stýskacímu dítku, ji mají děti moc rády.

Celý článek...

Lenka Vinohradníková – aktivní maminka

Lenka je v Letnici od samého začátku, od roku 2012. Nejdříve jako návštěvnice mateřského centra, nadále jako aktivní maminka.

V mateřském centru působí stále, pokud má možnost. Potkat ji můžete jak na bazárcích, tak na tvoření perníčků, na dalších akcích.

Má dceru Lucku a pracuje u soudu.

Celý článek...

Radka Komárková – aktivní maminka

Jsem Radka, aktivní maminkou jsem se stala, abych dělala při rodičovské něco smysluplného.

Jsem společenská, ráda výletuju a užívám si života se svými dětmi.

Letnice a tábory s Kazimírkou jsou skvělá místa, kde se děti vyřádí a matka odpočine.

 

Celý článek...