Lenka Kubištová – vedení

lenka_kubistovaJe vedoucí Dětského klubu Letnice - mateřského centra a dětského klubu. Maminkou dvou holčiček. Vystudovala bakaláře na vysoké ekonomické škole. Je jednatelkou sdružení Kazimírka, které zastřešuje Letnici. Dříve pracovala jak v komerčním, tak neziskové sféře. Také v Klokánku – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Držitelka certifikátu „Hlavní vedoucí tábora“ schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a „Zdravotník zotavovacích akcí“ od Červeného kříže. Absolvovala kurz komunikačních dovedností "Respektovat a být respektován". Zajišťuje vedení Letnice, fundraising, granty, administrativu, přípravu a koordinací akcí a táborů. Její hlavní zálibou je práce s dětmi, které věnuje veškerý svůj čas.