Skupinové bubnování

Skupinové bubnování ve středu 17.4.2013 - již proběhlo

  • od 17,30 do 18,30 určeno především rodičům s malými dětmi. Vstupné 150 Kč/rodina.
  • od 18,30 do 19,30 všem ostatním (mládeži, studentům, dospělým). Vstupné 120 Kč/jednotlivec. Bubnování pro dospělé se bude konat při minimálním počtu 4 osob.
Místo si můžete rezervovat emailem na info@klubletnice.cz Počet volných míst: od 17,30 hod. 4 volná místa Skupinové bubnování jsme již vyzkoušeli na slavnostním otevření Letnice a opravdu chytne každého bez rozdílu věku. Shlédnou video můžete zde.
skupinove_bubnovani_leltnice_05 skupinove_bubnovani_leltnice_12 skupinove_bubnovani_leltnice_15
  Přijďte si vyzkoušet, co s vámi bubnování udělá, možná pak nebudete už hned tak chtít přestat.
Bubnování je pravděpodobně nejstarší forma mezilidské komunikace, je staré jako lidstvo samo. Rytmus má v sobě každý.  Při skupinovém bubnování jde o to, jak vlastní rytmus sladit s rytmem ostatních lidí. Skupinové bubnování vám pomůže najít společný rytmus a užít si tak jedinečný prožitek a zároveň se úžasně uvolnit,protože má velmi pozitivní vliv na lidskou psychiku a dokonce i na fyzickou stránku - zmírňuje stres, propojuje pravou a levou hemisféru a snižuje krevní tlak.   Falicitátor - Petr Šušor skupinove_bubnovani_leltnice_10Facilitátor je prostředníkem, ne učitelem. Jeho hlavní úkol je postarat se o vybudování dobré atmosféry, kde si lidé budou připadat bezpečně a budou se tu schopni svobodně hudebně vyjádřit. Hudba tu funguje jako komunikační prostředek mezi účastníky a facilitátorem. Facilitátor dokáže pomocí různých technik vytvořit z účastníků úžasně znějící a navzájem ladící hudební těleso. To i přesto, že se lidé neznají a nehrají na žádný hudební nástroj.   Rodiče s dětmi
  • děti nejsou do programu násilně zapojovány, spontánně však napodobují své rodiče
  • poznávají svět zvuků a hudby a učí se vnímat rytmus
  • hudební projev je od narození přirozenou součástí každého člověka. Bubnování v malých dětech pomáhá probudit prapůvodní způsob mezilidské komunikace a rozvíjí jejich hudební talent
  • používáme různé techniky, od hraní si na zvířátka přes napodobování etnik (Indiáni, Eskymáci, Maorové…), až po náročnější rytmická cvičení, improvizované hraní a vymýšlení vlastních skladeb

Bubnování v kruhu rodičů a dětí je pro obě strany příjemným a velice zábavným prostředkem relaxace a učení zároveň.

skupinove_bubnovani_leltnice_11