Přípravy na nový školní rok 2013/2014

V Letnici jsou přípravy v plném proudu!

Týden otevřených dveří 9. - 13.9. aneb herny i ukázkové hodiny kroužků zdarma. Přijďte si vyzkoušet.
  • Hernu mateřského centra otevíráme prvně 10.9. a bude probíhat každé úterý, čtvrtek, pátek  9 - 12 hod. a sobota, neděle 13 - 18 hod.
  • Miniškolička začne 4.9.1013
Pro školní děti budeme otevírat následující kroužky:
  • Moderní yoyování
  • Klub moderní dívky
  • Počítače
  • Flétna - středa 15 - 16 hod.
  • Tvořivá dílna
  • Junior zumba - úterý 17 - 18 hod.
  • Junior aerobik - čvrtek 16 - 17, 17 - 18 hod.