Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2013/2014

Junior zumba (pro dívky 4. - 9.třídy ZŠ) - úterý 17 - 18 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Junior aerobik ( pro dívky 1. - 4.třídy ZŠ) - čtvrtek 16 - 17 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Junior aerobik ( pro dívky 5. - 9.třídy ZŠ) - čtvrtek 17 - 18 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Flétna ( pro začátečníky i pokročilé) - středa 14,30 - 15,30 hod., cena 990 Kč/pololetí

Moderní yoyování (pro začátečníky i pokročilé) - středa 16 - 17 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Tvořivá dílna ( pro děti ZŠ) - úterý 14,30 - 15,30 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Kroužky již probíhají, stále je možno se přihlásit. První hodinu si můžete vyzkoušet zdarma.

Ke stažení:

Více informací o kroužcích najdete také na https://klubletnice.cz/zajmove-krouzky/