Věda nás baví

Kdy: úterý 14 – 15 hod. Pro koho: pro děti 1. – 5.třídy Cena 1485 Kč za 1.pololetí (za celý šk.rok 2970 Kč) Lektor: Lukáš Poláček Místo: herna Dětského klubu Letnice Přihláška: ke stažení, na recepci dětského klubu Pozn.: ukázková hodina 9.9., další hodiny navazují od 30.9.

Náplň kroužku: Děti se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství). V kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás. Srozumitelnou formou je vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas apod. To vše s důrazem na využití nabytých znalostí v praktickém životě. Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité. Při experimentech používáme běžně dostupné materiály jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka.