Jak podpořit vývoj předškolních dětí doma

13.11. od 18,30 do 20 hod.

Máte doma dítě v předškolním věku (3-6 let)? Víte jak ho rozvíjet? Zveme vás na přednášku.sam_7091 Harmonický rozvoj všech dovedností a schopností je důležitý pro budoucí úspěšný vstup do školy. Společně se seznámíme s teoretickými pojmy a vývojovými fázemi v jednotlivých oblastech (grafomorotika, sluchové a zrakové vnímání, řeč, atd). Převážná část přednášky bude zaměřena na náměty aktivit, jak pracovat s dětmi doma, a to především hravou formou. Ukážeme si pomůcky, které si můžete vyrobit sami doma. Rezervace nutná emailem na info@klubletnice.cz, tel.: 773 982 079 nebo osobně v Letnici.   jana_zedkova Přednášející - Mgr. Jana Zedková

Vystudovala vysokou školu, obor speciální pedagogika a obor poradenství v sociální práci. Pracovala v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Klokánek. Dále spolupracovala s různými zařízeními pro děti (lektorka miniškoličky a kurzu grafomotoriky, doučování, instruktor lyžařských kurzů či vedoucí v dětském oddíle ČSOP). V současné době je na mateřské dovolené s dvouletým synem. V současné době se věnuji převážné rodině, dalšímu vzdělávání se a výrobě pomůcek pro děti.