Semináře pro osobní a pracovní rozvoj

seminar_0Semináře zdarma jsou určeny rodičům malých dětí (cca 0 - 5 let) splňující níže uvedené podmínky. Na seminářích je zajištěno hlídání. Účastnit se mohou: - rodiče na mateřské/rodičovské dovolené  nebo do dvou let po návratu do práce - aktivně pracující (zaměstananec, podnikatel - OSVČ, na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) - bydlištěm v Praze (trvalé bydliště nebo přechodné na více než polovinu roku) Cílem seminářů je usnadnit rodičům návrat na pracovní trh. Semináře vedou zkušení koučové Mgr. Jana Žmolíková a Mgr. Michal Žmolík.

17.9.2015, 15-18 hod. - Efektivní komunikace

Seminář vám umožní porozumět zákonitostem komunikace. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jakých chyb se lidé často dopouštějí a jak se jim můžeme vyvarovat. Odlišíme význam verbální, neverbální a paraverbální komunikace. Budeme se věnovat vlivu vnímání na komunikaci a pojmenujeme způsoby, jak učinit naši komunikaci efektivnější.

24.9.2015, 15-18 hod. - Emoční inteligence - emoce v našem životě

Emoční inteligence je schopnost i umění. Pojmenovat a zvládat vlastní emoce, ale i rozpoznat emoce druhých a vcítit se do jejich životní situace. Na semináři se budeme věnovat typologii emocí a poodkryjeme souvislost našeho individuálního prožívání s kulturním kontextem, s naší osobní historií (výchovou) a genetickou výbavou. Pro inspiraci nám poslouží krátké ukázky z filmů.

1.10.2015, 15-18 hod. Asertivita

Asertivita bývá mylně vnímána jako způsob necitlivého sebe-prosazování v mezilidských vztazích. Jedná se však především o metodu a dovednost mezilidské komunikace, která nám pomáhá svobodně vyslovit a realizovat svá přání a současně respektovat přání druhých. Jedná se o komunikační dovednost, která snižuje naši úzkost při komunikaci s lidmi a podporuje naši interpersonální sebedůvěru. Na semináři se naučíme rozpoznat manipulativní, pasivní a agresivní komunikační styl a na konkrétních příkladech se dozvíme jak využít asertivitu v pracovních i osobních vztazích.

6.10.2015, 9-12 hod. Work-life balance, soulad práce a rodiny

Seminář provede zamyšlením nad vlastními energetickými příjmy a výdaji, a to v osobním i pracovním životě. Budeme hovořit o hospodaření s časem a vlastní energií, budeme se zamýšlet nad osobními prioritami a životními přáními. Budeme hovořit o stresu a prevenci syndromu vyhoření. Na konci semináře si prakticky vyzkoušíme jednu z relaxačních technik.

15.10.2015, 15-18 hod. Řešení interpersonálních konfliktů

Názorová neshoda a komunikační nesoulad jsou přirozenou součástí mezilidských vztahů.  Nebývá pravidlem, aby nesoulad předcházel konfliktu, avšak často k němu směřuje. Na semináři se naučíme rozpoznat druhy konfliktů a porozumíme vývoji konfliktu během interakce mezi lidmi. Na krátkých filmových ukázkách a konkrétních příkladech z Vašeho života se naučíme konflikty rozpoznat a ujasníme si, jak v konfliktní situaci nejlépe jednat.

19.10.2015, 15-18 hod. Kariérové koučování

Kariérové koučování analyzuje silné a slabé stránky naší osobnosti, odhaluje naše pracovní preference a tím pomáhá ujasnit možnosti rozvoje naší profesní kariéry. Usnadňuje plánovat a realizovat náš podnikatelský plán generováním individuálních nápadů a možností k jeho dosažení. Kariérové koučování pomáhá posílit naší sebejistotu nezbytnou k uspokojivé pracovní seberealizaci, nacílit energii žádoucím směrem a posílit sebevědomí maminky na cestě k vytouženému cíli.

22.10.2015, 15-18 hod. Zvládání náročných situací na pracovišti

Častými důvody, proč lidé opouští svá pracoviště, bývají konfliktní kolegiální vztahy, nevstřícné zaměstnanecké klima nebo problematický vztah s nadřízeným. Na semináři se pokusíme porozumět principům fungujícího pracovního kolektivu a ukážeme si, jak zátěžové situace snadněji zvládat. Popíšeme si nesnáze, které mohou maminky potkat po návratu do pracovního kolektivu, a ukážeme si způsoby, jak se na nepříjemné situace lépe připravit.

27.10.2015, 9-12 hod. Profesní sebevědomí

Seminář se bude věnovat tématu sebevědomí. Budeme prozkoumávat náš pracovní sebe-obraz a hledat možnosti, jak ho přiblížit ke své vysněné představě. Budeme hovořit o obavách, nejistotě a pochybnostech, které obvykle musíme zpracovávat při návratu z mateřské dovolené do zaměstnání. Připomeneme si silné a slabé stránky naší osobnosti, a popovídáme si o možnostech, jak je rozvíjet. K vlastní sebereflexi nám poslouží praktické ozkoušení některé z koučovacích technik.

29.10.2015, 9-12 hod. Koučování k osobní a pracovnímu seberozvoji

Koučování je metoda osobního rozvoje, která nám pojmenováním a zpracováním našich vnitřních a vnějších překážek umožňuje dosahovat našich osobních i pracovních přání. Pracuje s osobními vztahy a hodnotami koučované, seřazuje její životní priority a pomáhá jí individuálně a flexibilně vybalancovat její rodinný a pracovní život. Koučování nás v životě podporuje, směruje a dodává odvahu k životním rozhodnutím a změnám. Citlivěji a flexibilněji vrací maminky na pracovní trh.
dsc_1011 dsc_0006 img_0743
Semináře mají omezenou kapacitu 7 lidí. Místo si můžete rezervovat ať již na konkrétní semináře nebo na celý blok seminářů emailem na coworking@klubletnice.cz nebo tel.: 774 138 331 Konají se v Coworkingovém centru Letnice v Letňanech. Více o Coworkingovém centru. Po potvrzené registraci - před seminářem přijďte nejdříve do hlídacího koutku a následně do centra.   Profily lektorů: Mgr. Jana Žmolíková vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po atestační zkoušce v oboru klinická psychologie a specializační zkoušce v oboru systematická psychoterapie rozšířila své vzdělání výcvikem v koučování. Postgraduálně studuje na 1. LF UK obor Lékařská psychologie a psychopatologie. Věnuje se výzkumu, občasně publikuje, přednáší na konferencích a lékařských fakultách. Vede svou soukromou psychoterapeutickou a koučovací praxi pro dospělé. V psychoterapii pracuje hlubinně dynamickým přístupem, který doplňkově kombinuje s relaxačními metodami, imaginací a hypnózou. Věnuje se transformačnímu, životnímu a kariérovému koučování.  Mgr. Michal Žmolík vystudoval Fakultu humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze v oboru Supervize. Má úplné psychoterapeutické vzdělání a posledních deset let psychologicky pracuje s dětmi i dospělými. Pracuje na dvou základních školách, v pedagogicko-psychologické poradně a vede svou soukromou psychoterapeutickou a supervizní praxi. Poskytuje nejen výchovné poradenství pro rodiče, ale i dlouhodobou psychoterapii pro dospělé ve složité rodinné a vztahové situaci, ve stresu či v těžkém životním období.  Externě pracuje jako konzultant a lektor měkkých dovedností, školí témata komunikace, emoční inteligence, řešení konfliktů apod.  "Tento projekt byl podpořen v rámci operačního programu OPPA, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu". logo-oppa