Seminář – Jak zvládnout dětskou trému, stres a strach

v úterý 12.4.2016, 18-20 hod.

strach1Seminář se zaměřuje na rodičovskou pomoc a podporu při zvládání trémy, strachu a stresu u dětí. Ústředním tématem je úloha rodičů a jejich možnosti při překonávání a zvládání stresu, strachu a trémy u dětí.

Cena semináře je 250 Kč. Skupina maximálně 10 účastníků, interaktivní seminář. Mgr. Miroslava Bartošová  ze společnosti Psychoterapie Anděl - v 90.letech pracovala ve FN Motol, kde jsem se věnovala péči o dětské chronicky nemocné pacienty na hemodialýze, od r. 2006 se věnuji koučování a lektorské činnosti se zaměřením na tréninky Soft skills. Pracovala  jako interní lektorka, metodička vzdělávánía konzultantka pro rozvoj talentů ve firmách. Rezervace:
  • info@klubletnice.cz
  • tel.: 266 711 672, 773 982 079 (každý den 13 - 18 hod.)
  • osobně přímo na recepci v Letnici.
Platba:
  • převodem na účet 2600485872/2010 (specifický symbol 350, do poznámky seminář dětská tréma a jméno)
  • v hotovosti na recepci (každý den 13 - 18 hod.).
Platbu je třeba provést co nejdříve po objednání.