Asertivita – seminář

ve čtvrtek 10.3.2016, 18-20 hod.

seminar_0

Asertivita bývá mylně vnímána jako způsob necitlivého sebe-prosazování v mezilidských vztazích. Jedná se však především o metodu a dovednost mezilidské komunikace, která nám pomáhá svobodně vyslovit a realizovat svá přání a současně respektovat přání druhých.

Jedná se o komunikační dovednost, která snižuje naši úzkost při komunikaci s lidmi a podporuje naši interpersonální sebedůvěru. Na semináři se naučíme rozpoznat manipulativní, pasivní a agresivní komunikační styl a na konkrétních příkladech se dozvíme jak využít asertivitu v pracovních i osobních vztazích.

 Mgr. Michal Žmolík vystudoval Fakultu humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze v oboru Supervize. Má úplné psychoterapeutické vzdělání a posledních deset let psychologicky pracuje s dětmi i dospělými. Pracuje na dvou základních školách, v pedagogicko-psychologické poradně a vede svou soukromou psychoterapeutickou a supervizní praxi. Poskytuje nejen výchovné poradenství pro rodiče, ale i dlouhodobou psychoterapii pro dospělé ve složité rodinné a vztahové situaci, ve stresu či v těžkém životním období. Externě pracuje jako konzultant a lektor měkkých dovedností, školí témata komunikace, emoční inteligence, řešení konfliktů apod. Cena semináře je 30 Kč. Rezervace:
  • info@klubletnice.cz
  • tel.: 266 711 672, 773 982 079 (každý den 13 - 18 hod.)
  • osobně přímo na recepci v Letnici.
Platba:
  • převodem na účet 2600485872/2010 (specifický symbol 350, do poznámky seminář aseritivita a jméno)
  • v hotovosti na recepci (každý den 13 - 18 hod.).
       Platbu je třeba provést co nejdříve po objednání.