Rodiče o očkování – beseda

v úterý 16.2.2016 - zrušeno

Pro malý počet přihlášených, spolek Rozalio musí besedu zrušit. V případě zájmu o tuto zajímavou besedu spolek organizuje besedy v dalších termínech na různých místech v Praze.  Budeme se u nás těšit při jiné akci. Přemýšlíte o očkování svých dětí a nemáte dost informací? Přijďte si popovídat s Martinou Suchánkovou ze spolku ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost v očkovaní, která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti.ockovani Beseda se bude týkat zejména povinného očkovacího kalendáře, nemocí proti nimž se očkuje i rizik, která představují vakcíny, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i právních aspektů odkladu, rozložení či odmítnutí očkování. Martina Suchánková, zakladatelka a nyní předsedkyně spolku ROZALIO, matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran s přihlédnutím k individuálním potřebám jejich dítěte. Její snahou je podpora bezpečného očkování, sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné. Očkování je široká problematika a na kterou existuje mnoho i velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním. Vstupné je 160 Kč. Rezervace:
  • info@klubletnice.cz
  • tel.: 266 711 672, 773 982 079 (každý den 13 - 18 hod.)
  • osobně přímo na recepci v Letnici.
Platba:
  • převodem na účet 2600485872/2010 (specifický symbol 350, do poznámky beseda očkování a jméno)
  • v hotovosti na recepci (každý den 13 - 18 hod.).
       Platbu je třeba provést co nejdříve po objednání.