Pavla Červená – vychovatelka v dětském klubu

V Letnici je od září 2016 jako vychovatelka v dětském klubu.

Každodenně pečuje o děti, které dětský klub navštěvují.

Dělá s dětmi úkoly, vytváří s druhou vychovatelkou program pro dětí.

Účastní se příměstských táborů.

Má dvě děti a ve volném čase se věnuje dětem ve sboru dobrovolných hasičů.