Letní příměstský tábor pro děti 5 – 13 let

pro děti 5 – 13 let

Název tábora Termín
Příměstský tábor Letňany I. 1.7. – 3.7.2020
Příměstský tábor Letňany II. 6.7. – 10.7.2020
Příměstský tábor Letňany III. 13.7. – 17.7.2020
Příměstský tábor Letňany IV. 20. – 24.7.2020
Příměstský tábor Letňany V. 27.7. – 31.7.2020
Příměstský tábor Letňany VI. 3.8. – 7.8.2020
Příměstský tábor Letňany VII. 10.8. – 14.8.2020
Příměstský tábor Letňany VIII. 17.8. – 21.8.2020
Příměstský tábor Letňany IX. 24.8.- 31.8.2020

 

Letni_primestsky_vyber_10.jpg Letni_primestsky_vyber_46.jpg Letni_primestsky_vyber_24.jpg

Co je příměstský tábor

TÁBOR VE MĚSTĚ, kdy mají děti přes den aktivní program a večer se vrací domů. Tento typ tábora uvítají nejen pracující rodiče, ale i ti, kteří chtějí, aby jejich děti čas trávili aktivně. 

Během programu se děti podívají nejen po Praze, ale i za hranice města. Děti poznávají přírodu, kulturu, navštěvují různé akce, objevují nové věci, hrají hry a baví se. Děti mají na starost dva vyškolení vedoucí, kteří připravují program vždy dopředu a práce s dětmi je baví. 

Tento tábor je vhodný i pro děti nesmělé, které nevědí, zda by klasický pobytový tábor zvládly.

Cena týdenního příměstského tábora 2020 zahrnuje:

program, pitný režim, 4x teplý oběd (kromě celodenního výletu), materiál, veškeré vstupné, klubovnu, vyškolené táborové vedoucí.

Jak příměstský tábor probíhá:

Ve skupině je cca 15 – 20 dětí, které mají na starosti vedoucí naší organizace. Sraz vedoucích s dětmi je každý den v 7,30 – 8,00 hod. Čas převzetí dětí je v 17,00 – 17,30 hod.

Letni_primestsky_vyber_06.jpg Letni_primestsky_vyber_02.jpg Letni_primestsky_vyber_03.jpg

Kde příměstské tábory probíhají

Tábory se konají ve dvou klubovnách v Letňanech:

  • Klubovna v Miniškoličce Letnice, adresa Stará náves 691, Praha 9 – Letňany (vedle Café Karolína)
  • Tělocvična Třinecká 650, Praha 9 – Letňany (první pravé dveře za hlavním vchodem)

Program týdenního příměstského tábora 2020

Pro děti je přichystaný program na celý týden. Každý den jsou děti na menším výletě ať již dopoledne či odpoledne, který se střídá s hrami v klubovně nebo na hřišti. Pro děti je zajištěn teplý oběd každý den, kromě dne celodenního výletu, který je naplánovaný za hranice Prahy.  Děti se mohou těšit na bazén/koupaliště, návštěvu kina/divadla/festivalu, muzea či výstavy.

Pro každý týden se snažíme program různě kombinovat, tak aby děti přihlášené na více týdnů neměly program stejný. Na to však můžeme přihlédnout v případě přihlášení dítěte do května. Pak již program pevně sestavujeme. Občas se ale může stát, že některá návštěva se bude opakovat.

Konkrétní program na celý týden je posílán přímo rodičům přihlášených dětí týden před konáním tábora.

Co s sebou na příměstský tábor (cena příměstského tábora nezahrnuje):

jízdenky dle pravidel MHD (lítačka nebo 2 přestupní jízdenky), oblečení dle počasí, batoh, pití, svačinu, 1xoběd (který je možno konzumovat na celodenním výletě), kartičku pojištěnce.

Letni_primestsky_vyber_04.jpg Letni_primestsky_vyber_13.jpg Letni_primestsky_vyber_15.jpg

Přihlášení:

• Přihlásit děti můžete na celý týdenní příměstský tábor. 
• Přihlásit děti také můžete na jednotlivé dny

full-praha_logo

Celý článek...

Letní příměstské tábory 2020 – zvýhodněné

pro děti navštěvující 1.stupeň ZŠ v městské části Praha – Letňany, Čakovice, Ďáblice, Kbely, Prosek, Střížkov

Název tábora Termín
Příměstský tábor Letňany I. 1.7. – 3.7.2020
Příměstský tábor Letňany II. 6.7. – 10.7.2020
Příměstský tábor Letňany III. 13.7. – 17.7.2020
Příměstský tábor Letňany IV. 20. – 24.7.2020
Příměstský tábor Letňany V. 27.7. – 31.7.2020
Příměstský tábor Letňany VI. 3.8. – 7.8.2020
Příměstský tábor Letňany VII. 10.8. – 14.8.2020
Příměstský tábor Letňany VIII. 17.8. – 21.8.2020
Příměstský tábor Letňany IX. 24.8.- 31.8.2020

Tyto příměstské tábory jsou dotované Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstanost, v rámci projektu Podpora zařízení péče o děti – Dětský klub, reg.č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007911

Logo_OPZ_barevne
Pro koho je příměstský tábor určen: děti navštěvující 1.stupeň základní školy na území Praha – Letňany, Prosek, Střížkov, Čakovice, Kbely a Ďáblice

Podmínky pro přihlášení: Evropský sociální fond dotovanými příměstskými tábory podporuje aktivní rodiče na trhu práce. Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní,vykonávají podnikatelskou činnost,v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Celé podmínky a postup pro přihlášení viz. Podmínky přihlášení dítěte na zvýhodněný tábor 2019

Z dotace není hrazeno: 360 Kč (za obědy) + 600 Kč (vstupné)

Přihláška na letní příměstský tábor 2020

Primestsky_Letnany_III_03 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Primestsky_Letnany_IV.A_05

Místo konání tábora: Dětský klub Letnice, Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany – nachází se v budově ZŠ Fryčovická, vlastní vchod je cca 50 m nalevo od hlavního vchodu ZŠ. Dětský klub Letnice provozuje nás spolek Kazimírka po celý rok.

Čas konání příměstského tábora : vždy 7,30 – 17,30 hod. Každý den sraz 7,30 – 8,00 hod. a předání dětí zpět 17,00 – 17,30 hod.

Program: pestrý program a bezpečnost je základem táborů. Děti každý den vyrážejí na výlety a jeden den v týdnu na celodenní výlet. Vedoucí mají pro děti dále přichystané kolektivní hry a tvoření.

Celý článek...