Podnikání

Právní předpisy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-455-1991-sb-o-zivnostenskem-podnikani-zivnostensky-zakon/ Předpis č. 278/2008 Sb., Obsahové náplně živností (úplné znění) http://www.podnikatel.cz/zakony/narizeni-vlady-o-obsahovych-naplnich-zivnosti/uplne/

Jak začít podnikat jako OSVČ

Nejprve je důležité si vybrat, v čem konkrétním je možné podnikat. Je možné si vybrat z tzv. volných nebo vázaných živností, kdy na výběr volné živnosti je zapotřebí splnit jen mírné požadavky např. věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům apod. U vázaných, řemeslných a koncesovaných živností je potřeba ve většině případů splnit již nějaké požadavky dané např. vzděláním, praxí apod. V případě, že člověk nesplňuje podmínky na založení živnosti dané živnostenským zákonem je možnost podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce (blíže viz http://www.podnikatel.cz/specialy/zacinajici-podnikatel/odpovedny-zastupce/). Podnikatelskou činnost lze provozovat jako fyzická nebo právnická osoba. Je tedy zapotřebí stanovit si formu podnikání a vytvořit si podnikatelský plán. Fyzická a právnická osoba, která hodlá podnikat, musí podat oznámení na živnostenském úřadu. Na živnostenském úřadě je potřeba vyplnit jednotný registrační formulář, který slouží zároveň i jako přihlášení k dani z příjmu, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Na úřad je potřeba si vzít občanský průkaz a 1.000,-- Kč na správní poplatek za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání. Důležité je si rozmyslet, v čem budu podnikat, jak budu svou činnost propagovat, komu, jak a za kolik svou činnost prodám a jaké je mé konkurenčním prostředí - praktická obchodně-marketingová strategie živnostníka (blíže viz. http://www.podnikatel.cz/specialy/zacinajici-podnikatel/podnikatelsky-plan/). Jako OSVČ můžete podnikat na hlavní činnost i na činnost vedlejší (tuto formu využívají nejčastěji rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, zaměstnanci nebo ti, kteří svým zaregistrováním mohou snížit daňový základ podnikající osobě žijící ve společné domácnosti, nejčastěji manžel). Jako OSVČ na vedlejší činnost je povinností přihlásit se na správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad, a to nejlépe do 8 dnů od začátku podnikání a první rok není povinnost platit zálohy, což v případě OSVČ na hlavní pracovní poměr neplatí a je potřeba platit zálohy od začátku. Blíže k tématu záloh na pojištění a daně viz. http://www.sluzbyapodnikani.cz/manual-jak-zacit-podnikat/#ucetnictvi. Jako OSVČ je povinnost vedení účetnictví a to buď v podobě daňové evidence, kdy je povinností shromažďovat si všechny doklady (dříve jednoduché účetnictví), nebo v podobě evidence příjmů, pokud se uplatňují výdaje procentem příjmů (paušální výdaje). http://www.podnikatel.cz/specialy/zacinajici-podnikatel/ http://www.podnikatel.cz/clanky/6-tipu-jak-zacit-podnikat-bez-komplikaci/ http://www.sluzbyapodnikani.cz/manual-jak-zacit-podnikat/ http://www.jakpodnikat.cz/jak-zacit-podnikani.php http://www.podnikatelskyweb.cz/jak-zacit-podnikat/ http://viafestiva.cz/2012/10/jak-zacit-podnikat-bez-penez/ http://www.jakzacitpodnikani.cz/v-cem-podnikat-na-materske-mame-pro-vas-5-tipu-a-prakticke-rady-jak-zacit/ http://www.jakzacitpodnikani.cz/

Možnosti získání finančních prostředků k zahájení podnikání

Prostředky pro začínající podnikatele je možné získat skrze čerpání tzv. „rozjezdových“ prostředků z českého státního rozpočtu nebo čerpání tzv. „rozjezdových“ prostředků z Evropské unie. Prostředky lze získat formou dotace, zvýhodněného úvěru, v rámci programu START Ministerstva obchodu a průmyslu ČR (blíže k programu naleznete zde: http://www.cmzrb.cz/) . Blíže k aktuálně vyhlašovaným dotacím naleznete zde: http://www.dotacni.info/dotace-podle-oboru/zacinajici-podnikatele/; http://dotaceagranty.cz/kategorie/dotace-na-podnikani/dotace-pro-zacinajici-podnikatele/. V případě, že jste nezaměstnaný a rozhodnete se být OSVČ, může Vám úřad práce přidělit tzv. překlenovací příspěvek, resp. příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (blíže viz. http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/cinnosti_up). logo-oppa