Rodina

Hlídání malých dětí v Praze aneb jak sehnat vhodnou chůvu na hlídání

V případě, že potřebujete sladit své profesní a rodinné povinnosti, je možnost: 1) využít chůvy. Získat chůvu můžete několika způsoby- a) Přes agenturu – je lepší oslovit více agentur, projít internet s referencemi či získat reference přes známé; ve většině případů přijde paní profesionálka, je ale možné, že agentura vám bude posílat více různých chův, což pro některé zejm. malé děti může být hodně stresující; jedná se o dražší záležitost b) Přes inzerát – existují webové portály, kde se můžete zadarmo zaregistrovat a napsat poptávku po chůvě anebo jsou tam již chůvy zaregistrovány a vy si jen vyberete; jedná se o levnější záležitost; problematický je však výběr, kdy osobu neznáte a je především nutné otestovat si chůvy kvalifikaci (je možné, že osoba absolvovala rekvalifikační kurz na chůvu a může vám předložit platné osvědčení), zdravotní stav, spolehlivost, pečlivost a hlavně vztah k dětem; nejlepší je v tomto případě dát na reference svých přátel a známých Hodinová sazba v Praze se běžně pohybuje od 70 do 120 Kč, kdy dražší jsou agentury na hlídání dětí. Vyhledávat můžete zde: https://www.klubletnice.cz/coworking http://www.detihlidani.cz/clanky/nabidka-hlidani-deti-dostupna-na-trhu/ 2) využít co-workingového centra: Možnost placeného pronájmu pracovního místa včetně zajištěného hlídání dětí se jeví jako ideální možnost zharmonizovat zaměstnání a péči o dítě. Na území hl.m.Prahy existuje několik takových center s tím, že některé mohou být dokonce i v určitém období zdarma. 3) využít miniškoličku pro malé děti, které jsou zřizovány v rámci mateřských center, domů dětí a mládeže a v rámci dalších neziskových organizací či soukromých subjektů. Ceny se odvíjejí od typu poskytovatele. Jedná se o péči ve většině případů na dopoledne cca do 12-13 hod. 4) využít dětské skupiny u zaměstnavatele, která se bude v nejbližších letech rozmáhat stále více a více i v souvislostmi s dotacemi z Evropské unie. Literatura: http://www.penize.cz/15771-jak-sehnat-nekoho-na-hlidani-deti http://www.promaminky.cz/clanky/hlidani-deti-148/od-kdy-mohu-nechat-hlidani-na-chuve-68 https://klubletnice.cz/miniskolicka-2/ http://www.maminka.cz/clanek/prakticke-rady/jak-si-spravne-vybrat-chuvu https://www.klubletnice.cz/coworking http://www.oblazek.cz/vek/miminko/clanky/potrebuji-hlidani-skolka-chuva

Bezplatné organizace zaměřující se na řešení konfliktních rodinných situací v Praze

V rámci rodiny dochází k bezpočtu situací, které vnímáme jako konfliktní, rizikové a traumatizující. Mohou se týkat vztahu mezi manžely, vztahu rodiče s dítětem, vztahu mezi sourozenci či problematickými mezigeneračními vztahy. Problematické se nám může zdát skloubení rodinných a pracovních povinností či výchova dítěte. Existuje bezpočet situací, se kterými si nevíme rady, a se kterými se můžeme bezplatně obrátit na odborníka, který nám může poskytnout náhled, podporu či radu. V Praze můžete navštívit Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v rámci Centra sociálních služeb Praha (http://www.csspraha.cz/24831-poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy) s několika pracovišti na území hl.m.Prahy. Další zařízení, které poskytují psychologickou, terapeutickou, poradenskou službu, nabízí Triangl – centrum pro rodinu (http://www.centrumtriangl.cz/). Další, kdo může poskytnout podporu rodinám s dětmi je pedagogickou-psychologická poradna, která má v Praze několik poboček, jež jsou rozděleny pro jednotlivé pražské obvody. Poradnu je možné navštívit nejen v případě vzdělávacích problémů svého dítěte, ale i výchovných a to nejen ve škole, ale i v domácím prostředí. Rodina se dále může bezplatně informovat v jakékoliv občanské poradně či v poradně zaměřené na konkrétní problematiku (např. zaměřenou na bulimii, znásilnění, zdravotně postižené apod. Občanskou poradnu je možné vyhledat buď na stránkách Asociace občanských poraden (http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/filter,1/view,poradny/) nebo i v případě dalších poraden je možné vyhledat informace na stránkách MPSV ČR, v sekci sociální služby (http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1444935483807_7). Kdokoliv může také využít při problémech s dětmi tzv. rodičovskou linku (blíže viz. zde http://www.rodicovskalinka.cz/), u níž se již nejedná o bezplatnou službu (telefonický hovor je zpoplatněn). Literatura: http://www.psychoportal.cz/manzelske-rodinne-poradny logo-oppa