Tým

Projektový manažer - Bc. Lenka Kubištová

Studovala v ekonomickém oboru. Vedoucí coworkingového centra, jež má na starosti vedení centra včetně komunikace s vámi ohledně vašich žádostí o rezervaci pracovního místa i s ohledem na vaši práci v centru. Řeší jakékoliv přání či podněty ohledně pracovního místa i ohledně hlídání vašich dětí. Kontakty: tel.: 776 355 202; e-mail: info@klubletnice.cz

Administrativní pracovník - Mgr. Miroslava Zeleňáková

Psycholožka, jež má na starosti vaši administrativní podporu (rezervace míst, hlídaní, kopírování, tvorba materiálů apod.) a to přímo na místě centra i na telefonu. Kontakty: tel.: 774 138 331, e-mail: coworking@klubletnice.cz

Odborný asistent – Mgr. Lucie Fryčová

Studovala v oboru sociální práce, má na starosti vás a vaše děti po odborné stránce. Nabízí podporu v případě vzniklých problémů zejm. v oblasti zaměstnanosti, ale i v oblasti péče o děti. Podpora je zejm. v nasměrování vás na odbornou pomoc, popř. ve vyjasňování si vaší budoucnosti z hlediska zaměstnání a vyhledávání možností na trhu práce i v oblasti vzdělávání. Kontakty: tel.: 777 245 978; e-mail: frycová.lucie@seznam.cz logo-oppa