Denní rozvrh

Denní režim zahrnuje řízené i volné činnosti, organizované ve skupinách i individuálně. Režim má pevně stanovené body dané především dobou jídel, snažíme se o pravidelnost denního režimu, ale je zde také prostor pro změny programu závislé na individuálních potřebách dětí.

  • 7:00    –    8:30       Příchod dětí (přivítání, volná hra dětí)
  • 8:30    –    9:00       Ranní rituál (ranní kruh, přivítání, zpívání, cvičení, říkadla, motivace dne)
  • 9:00    –    9:30       Svačina (hygiena, svačina)
  • 9:30    –    10:30     Hlavní činnost dne (tematická činnost uvnitř či venku)
  • 10:30 –    11:30     Pobyt venku (hřiště, vycházka)
  • 12:00 –    12:30     Oběd (hygiena, oběd)
  • 12:30 –    13:00     Vyzvedávání dětí (hygiena, příprava na odpočinek)
  • 12:30 –    14:00     Odpočinek (spánek, klidové činnosti uvnitř)
  • 14:00 –    14:30     Svačina
  • 14:30 –    17:00     Individuální a skupinové činnosti, vyzvedávání dětí