Tým

Lenka Kubistova
Projektová manažerka – Bc. Lenka Kubištová
Vystudovala ekonomickou vysokou školu. Jednatelka spolku Kazimírka a vedoucí Dětského klubu Letnice, zajišťuje vedení, fundraising, granty, administrativu, personalistiku, přípravu a koordinací akcí. Ve Školičce zajišťuje technické, administrativní a finanční zázemí, vč. přihlašování dětí a personalistiky.
Kontakty: tel.: 776 355 202; e-mail: skolicka@klubletnice.cz
Anna Smolíková Vedoucí učitelka – Mgr. Anna Smolíková
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na PedF UK v Praze a magisterský obor Pedagogika předškolního věku a Učitelství pedagogiky. Pracovala v dětském centru na Veselém kopečku. V neziskové organizaci Kazimírka pracuje od roku 2011. Připravuje program letních i zimních Minitáborů pro rodiče s dětmi a účastní se různorodých akcí organizace včetně výpomoci v Miniškoličce Letnice na Praze 9.
Vedoucí učitelka má na starost veškeré organizační záležitosti Školičky, přihlašování dětí, zajišťování plánu péče, přípravu programu a samotné činnosti s dětmi. Hraje na flétnu, kytaru, které využívá při hudební výchově dětí.
Kontakty: tel.: 774 138 331, e-mail: skolicka@klubletnice.cz
Bc. Monika Kvapilová Učitelka – Bc. Monika Kvapilová
Studovala na České zemědělské univerzitě v Praze. Pracovala v dětské skupině Poníček s dětmi ve věku od 2 do 6 let. Absolvovala profesní kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Monika je velmi milá, empatická a úžasná učitelka. Ve školičce se pečlivě stará o děti a zároveň ve školičce zajišťuje enviromentální výchovu. S dětmi se stará o strašilky, které jsou v herničce.